Please feel free to contact us here.

Contact 

Please feel free to consult us.

0120-49-8000

OFFICE NETWORK

Service offices All Over Japan

ALL OPEN
HOKKAIDO
OPEN

JES Hokkaido Co., Ltd.

6-3-1 Suishacho, Toyohira-ku, Sapporo, Hokkaido, 062-0912

tel:011-818-8888fax:011-818-8900

Asahikawa Branch

Endless 519 1F, 19-1717 Gojodori, Asahikawa, Hokkaido, 078-8215

tel:0166-38-8230fax:0166-38-8240

Obihiro Branch

Sone Bldg. 1F, 6-3 Nishi Rokujo Minami, Obihiro, Hokkaido, 080-0016

tel:0155-23-3219fax:0155-23-3348

Hakodate Branch

Azure Nakamichi 1F, 2-1-13 Nakamichi, Hakodate, Hokkaido, 041-0853

tel:0138-32-1694fax:0138-32-1695

Otaru Service Office

Exceed Hanazono 1F, 4-5-110 Hanazono, Otaru, Hokkaido, 047-0024

tel:0134-65-8861fax:0134-65-8862

Kitami Service Office

Aioi Bldg. 3F, 378-23 Tonden Nishimachi, Kitami, Hokkaido, 090-0834

tel:0157-69-7191fax:0157-69-7192

Kushiro Service Office

Kushiro Eiko Bldg. 4F, 1-5-2 Shiroyama, Kushiro, Hokkaido, 085-0826

tel:0154-43-3988fax:0154-43-3977

Tomakomai Service Office

Daiken Bldg. 1F, 3-20-15 Akeno Shinmachi, Tomakomai, Hokkaido, 053-0054

tel:0144-52-0000fax:0144-52-0033

Muroran Service Office

Impress Nakajima 1F, 2-27-11 Nakajimacho, Muroran, Hokkaido, 050-0074

tel:0143-41-1010fax:0143-41-1012

TOKYO
OPEN

JESHD Co., Ltd.

Tokyo Tatemono Nihonbashi Bldg. 5F, 1-3-13 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0027

tel:03-6262-1638fax:03-6262-1636

JES Jyosai Co., Ltd.

Shinjuku Fukuchi Bldg. 3F, 6-29-8 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

tel:03-5155-7521fax:03-3232-7150

JES Jyonan Co., Ltd.

Towa Higashi Kanda Bldg. 8F, 1-11-2 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031

tel:03-3851-8251fax:03-3851-8252

Jyosai Branch Office

Shinjuku Fukuchi Bldg. 2F, 6-29-8 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

tel:03-5155-7521fax:03-3232-7160

Jyonan Branch Office

Towa Higashi Kanda Bldg. 8F, 1-11-2 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031

tel:03-3851-8251fax:03-3851-8252

Higashi Kanto Branch Office

Senju Pier 2F, 5-10 Senju Okawacho, Adachi-ku, Tokyo, 120-0031

tel:03-5813-7222fax:03-5813-7223

Kanda Branch

Towa Higashi Kanda Bldg. 7F, 1-11-2 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031

tel:03-5809-2268fax:03-5809-2038

Kichijoji Branch

JK Kichijoji Bldg. 3F, 1-26-1 Kichijoji Honcho, Musashino, Tokyo, 180-0004

tel:0422-28-7522fax:0422-28-7055

Shibuya Branch

Kinokuniya Bldg. 6F, 1-4-2 Ebisu Minami, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0022

tel:03-6412-8118fax:03-3716-4555

Shinjuku Branch

Shinjuku Fukuchi Bldg. 1F, 6-29-8 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

tel:03-5155-7868fax:03-3232-7162

Senju Branch

Senju Pier 2F, 5-10 Senju Okawacho, Adachi-ku, Tokyo, 120-0031

tel:03-5813-7222fax:03-5813-7223

Tachikawa Branch

La Houzan Bldg. 5F, 2-32-1 Akebonocho, Tachikawa, Tokyo, 190-0012

tel:042-521-7222fax:042-526-7007

Akiruno Service Office

ABC Bldg. 4F, 1-1-13 Akigawa, Akiruno, Tokyo, 197-0804

tel:042-518-2333fax:042-518-2332

Ikebukuro first Service Office

Baroque Court Ikebukuro 8F, 1-31-1 Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013

tel:03-5958-6888fax:03-5958-6566

Ikebukuro second Service Office

Baroque Court Ikebukuro 8F, 1-31-1 Higashi Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, 170-0013

tel:03-5958-6888fax:03-5958-6566

Itabashi first Service Office

Fan Bldg. 3F, 25-10 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo, 173-0001

tel:03-5248-4222fax:03-5248-4221

Itabashi second Service Office

Fan Bldg. 3F, 25-10 Honcho, Itabashi-ku, Tokyo, 173-0001

tel:03-5248-4222fax:03-5248-4221

Omori Service Office

SS1 Bldg. 3F, 3-20-5 Minami Oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0013

tel:03-6450-0071fax:03-5762-1665

Kasai Service Office

Kawakami Bldg. 1F, 2-26-15 Nakakasai, Edogawa-ku, Tokyo, 134-0083

tel:03-5878-1445fax:03-3686-8862

Kanda first Service Office

Towa Higashi Kanda Bldg. 7F, 1-11-2 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031

tel:03-5809-2268fax:03-5809-2038

Kanda second Service Office

Towa Higashi Kanda Bldg. 7F, 1-11-2 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031

tel:03-5809-2268fax:03-5809-2038

Kanda third Service Office

Towa Higashi Kanda Bldg. 7F, 1-11-2 Higashi Kanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0031

tel:03-5809-2268fax:03-5809-2038

Kichijoji first Service Office

JK Kichijoji Bldg. 3F, 1-26-1 Kichijoji Honcho, Musashino, Tokyo, 180-0004

tel:0422-28-7522fax:0422-28-7055

Kichijoji second Service Office

JK Kichijoji Bldg. 3F, 1-26-1 Kichijoji Honcho, Musashino, Tokyo, 180-0004

tel:0422-28-7522fax:0422-28-7055

Shibuya first Service Office

Kinokuniya Bldg. 6F, 1-4-2 Ebisu Minami, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0022

tel:03-6412-8118fax:03-3716-4555

Shibuya second Service Office

Kinokuniya Bldg. 6F, 1-4-2 Ebisu Minami, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0022

tel:03-6412-8118fax:03-3716-4555

Shinjuku first Service Office

Shinjuku Fukuchi Bldg. 1F, 6-29-8 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

tel:03-5155-7868fax:03-3232-7162

Shinjuku second Service Office

Shinjuku Fukuchi Bldg. 1F, 6-29-8 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022

tel:03-5155-7868fax:03-3232-7162

Shinbashi Service Office

2nd Akiyama Building B1F, 3-6-2 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, 105-0001

tel:03-5787-7781fax:03-5408-7555

Setagaya Service Office

Sakurashinmachi Eight Bldg. 2F, 2-25-1 Sakurashinmachi, Setagaya-ku, Tokyo, 154-0015

tel:03-5450-7722fax:03-5450-1055

Senju Service Office

Senju Pier 2F, 5-10 Senju Okawacho, Adachi-ku, Tokyo, 120-0031

tel:03-5813-7222fax:03-5813-7223

Tachikawa Service Office

La Houzan Bldg. 5F, 2-32-1 Akebonocho, Tachikawa, Tokyo, 190-0012

tel:042-521-7222fax:042-526-7007

Tama Service Office

Maison de Mine 1F, 1-3-18 Toyogaoka, Tama, Tokyo, 206-0031

tel:042-310-1477fax:042-371-7017

Hirai Service Office

K Fit 1F, 5-11-10 Hirai, Edogawa-ku, Tokyo, 132-0035

tel:03-5630-1045fax:03-3613-5075

KANTO(except Tokyo)
OPEN

JES Innovation Center

JES Innovation Center, 5-6-50 Niikura, Wako, Saitama, 351-0115

tel:048-486-9200fax:048-486-9094

JES Kanagawa Co., Ltd.

Asahi Building 12F, 3-33-8 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-0835

tel:045-410-0333fax:045-324-0707

Japan Elevator Parts Co., Ltd.

JES Innovation Center, 5-6-50 Niikura, Wako, Saitama, 351-0115

tel:048-486-9200fax:048-486-9094

Modernization Business Management Department

tel:048-486-9065fax:048-486-9094

Parts Management Department

tel:048-486-9613fax:048-486-9623

Parts Center

tel:048-486-9613fax:048-486-9623

Kita Kanto Branch Office

Ichigo Omiya Bldg. 3F, 2-81 Miyacho, Omiya-ku, Saitama, Saitama, 330-0802

tel:048-729-6481fax:048-644-8017

Nishi Kanto Branch Office

Kanachu Atsugi 1st Bldg. 8F, 3-6-13 Nakacho, Atsugi, Kanagawa, 243-0018

tel:046-297-1722fax:046-221-5188

Yokohama Branch Office

Asahi Building 12F, 3-33-8 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-0835

tel:045-410-0333fax:045-324-0707

Atsugi Branch

Kanachu Atsugi 1st Bldg. 8F, 3-6-13 Nakacho, Atsugi, Kanagawa, 243-0018

tel:046-297-1722fax:046-221-5188

Kashiwa Branch

Mitsuboshi Bldg. 5F, 2-7-11 Kashiwa, Kashiwa, Chiba, 277-0005

tel:04-7165-7255fax:04-7164-2150

Kawasaki Branch

Honcho Summit Bldg. 5F, 1-3-15 Honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 210-0001

tel:044-589-3941fax:044-211-1130

Saitama Branch

Ichigo Omiya Bldg. 3F, 2-81 Miyacho, Omiya-ku, Saitama, Saitama, 330-0802

tel:048-729-6481fax:048-644-8017

Chiba Branch

Elel Chiba Chuo Bldg. 4F, 3-9-9 Chuo, Chuo-ku, Chiba, 260-0013

tel:043-201-7222fax:043-201-7223

Yokohama Branch

Asahi Building 12F, 3-33-8 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-0835

tel:045-410-0333fax:045-324-0707

Atsugi Service Office

Kanachu Atsugi 1st Bldg. 8F, 3-6-13 Nakacho, Atsugi, Kanagawa, 243-0018

tel:046-297-1722fax:046-221-5188

Ichikawa Service Office

SAP Ichikawa Ⅰ Ekimae Bldg. 5F, 1-4-21 Ichikawaminami, Ichikawa, Chiba, 272-0033

tel:047-325-0150fax:047-326-6780

Kashiwa Service Office

Mitsuboshi Bldg. 5F, 2-7-11 Kashiwa, Kashiwa, Chiba, 277-0005

tel:04-7165-7255fax:04-7164-2150

Kawaguchi Service Office

Shiokaze Bldg. 4F, 3-3-13 Sakaecho, Kawaguchi, Saitama, 332-0017

tel:048-271-5111fax:048-271-5113

Kawagoe Service Office

Avenue Honkawagoe 2F, 9-2 Torimachi, Kawagoe, Saitama, 350-0044

tel:049-229-3222fax:049-229-3223

Kawasaki Service Office

Honcho Summit Bldg. 5F, 1-3-15 Honcho, Kawasaki-ku, Kawasaki, Kanagawa, 210-0001

tel:044-589-3941fax:044-211-1130

Kawasaki Kita Service Office

Bright Corpo 1F, 1-640 Marukodori, Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, 211-0006

tel:044-411-6222fax:044-411-6248

Kumagaya Service Office

MR Bldg. 5F, 2-74-2 Honcho, Kumagaya, Saitama, 360-0042

tel:048-522-5777fax:048-522-5778

Kohoku Service Office

Flex Heights B1F, 3-1-20 Nakamachidai, Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, 224-0041

tel:045-949-5166fax:045-942-2272

Koshigaya Service Office

Kosan Bldg. 3F, 2-12 Yayoicho, Koshigaya, Saitama, 343-0816

tel:048-960-5444fax:048-967-0053

Saitama Service Office

Ichigo Omiya Bldg. 3F, 2-81 Miyacho, Omiya-ku, Saitama, Saitama, 330-0802

tel:048-729-6481fax:048-644-8017

Sagamihara Service Office

Wada Bldg. 1F, 5-27-39 Sagamiono, Minami-ku, Sagamihara, Kanagawa, 252-0303

tel:042-702-7222fax:042-749-7223

Sakura Service Office

Tokuratenpo 2F, 18-5 Sakaecho, Sakura, Chiba, 285-0014

tel:043-481-0707fax:043-483-2888

Tsukuba Service Office

Sea Heim 2F, 2-13-30 Takezono, Tsukuba, Ibaraki, 305-0032

tel:029-849-5777fax:029-858-7735

Hakone Service Office

Futami Heights #5, 459-1 Yumoto, Ashigarashimogun Hakonemachi, Kanagawa, 250-0311

tel:0460-85-7212fax:0460-85-7213

Fujisawa Service Office

TAIKI 3 BLDG. 6F, 1051-5 Fujisawa, Fujisawa, Kanagawa, 251-0052

tel:0466-52-0222fax:0466-52-0223

Funabashi Service Office

Shimojima Bldg. 3F, 2-250-1 Kaijincho, Funabashi, Chiba, 273-0022

tel:047-420-3095fax:047-420-3096

Matsudo Service Office

City PlazaⅡ 1F, 183 Nishimabashikuramotocho, Matsudo, Chiba, 271-0046

tel:047-309-2255fax:047-309-8555

Mito Service Office

Mito Jonan Bldg. 2F, 1-2-10 Jonan, Mito, Ibaraki, 310-0803

tel:029-300-0105fax:029-227-7650

Yamato Service Office

West Building 3F, 2-3-19 Chuo, Yamato, Kanagawa, 242-0021

tel:046-200-3677fax:046-261-6177

Yokosuka Service Office

Kanagawa Shimbun Bldg. 3F, 21-9 Ogawacho, Yokosuka, Kanagawa, 238-0004

tel:046-884-8326fax:046-827-1157

Yokohama first Service Office

Asahi Building 12F, 3-33-8 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-0835

tel:045-410-0333fax:045-324-0707

Yokohama second Service Office

Asahi Building 12F, 3-33-8 Tsuruyacho, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, 221-0835

tel:045-410-0333fax:045-324-0707

Wako Service Office

JES Innovation Center 2F, 5-6-50 Niikura, Wako, Saitama, 351-0115

tel:048-486-9648fax:048-486-9650

KOSHINETSU, TOKAI
OPEN

JES Tokai Co., Ltd.

Toyoshima Bldg. 14F, 2-15-15 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0003

tel:052-265-8000fax:052-201-0577

Tokai Branch Office

Toyoshima Bldg. 14F, 2-15-15 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0003

tel:052-265-8000fax:052-201-0577

Atami Branch

J Bldg. 2F, 8-5 Nagisacho, Atami, Shizuoka, 413-0014

tel:0557-86-3222fax:0557-86-3223

Shizuoka Branch

Tamura Bldg. 1F, 1-9 Hinodecho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka,420-0837

tel:054-205-7222fax:054-205-7223

Nagoya Branch

Toyoshima Bldg. 14F, 2-15-15 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0003

tel:052-265-8000fax:052-201-0577

Atami Service Office

J Bldg. 2F, 8-5 Nagisacho, Atami, Shizuoka, 413-0014

tel:0557-86-3222fax:0557-86-3223

Izukogen Service Office

Hida Bldg. 3F, 1184-40 Yawatano, Ito, Shizuoka, 413-0232

tel:0557-53-7222fax:0557-53-7221

Ito Service Office

1659-14 Usami, Ito, Shizuoka, 414-0001

tel:0557-47-7222fax:0557-47-7222

Kasugai Service Office

Oji Fudousan Nagoya Bldg. 5F, 4-122 Toriimatsucho, Kasugai, Aichi, 486-0844

tel:0568-86-2570fax:0568-86-2571

Gifu Service Office

Meiji Yasuda Life Insurance Gifu Koganemachi Bldg. 3F, 4-30 Koganemachi, Gifu, Gifu, 500-8842

tel:058-262-2560fax:058-262-2568

Kofu Service Office

Wakodenki Bldg. 3F, 2-29-6 Marunouchi, Kofu, Yamanashi, 400-0031

tel:055-221-7222fax:055-233-2311

Shizuoka Service Office

Tamura Bldg. 1F, 1-9 Hinodecho, Aoi-ku, Shizuoka, Shizuoka, 420-0837

tel:054-205-7222fax:054-205-7223

Toyota Service Office

2nd TS Bldg. 4F, 8-193 Yamanote, Toyota, Aichi, 471-0833

tel:0565-74-2580fax:0565-74-2582

Nagoya first Service Office

Toyoshima Bldg. 14F, 2-15-15 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0003

tel:052-265-8000fax:052-201-0577

Nagoya second Service Office

Toyoshima Bldg. 14F, 2-15-15 Nishiki, Naka-ku, Nagoya, Aichi, 460-0003

tel:052-265-8000fax:052-201-0577

Numazu Service Office

Suruga Mokuzai Tenpo 1F, 9-5 Shinjukucho, Numazu, Shizuoka, 410-0048

tel:055-925-7222fax:055-925-7223

Hamamatsu Service Office

Ogura Building 2F, 2-14-27 Chuo, Naka-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 430-0929

tel:053-450-7555fax:053-456-6881

Mie Service Office

Tsusakaemachi Sanko Bldg. 3F, 4-255 Sakaemachi, Tsu, Mie, 514-0004

tel:059-213-9360fax:059-227-8030

Mikawa Service Office

City Tower 1F, 1-15-10 Mikawa Anjo Manamimachi, Anjo, Aichi, 446-0058

tel:0566-73-5282fax:0566-73-5283

Yokkaichi Service Office

JEC S Bldg. 7F, 1-2-27 Yasushima, Yokkaichi, Mie, 510-0075

tel:059-359-3673fax:059-355-0122

KANSAI
OPEN

JES Kansai Co., Ltd.

WAKITA Fujimura Midosuji Bldg. 4F, 4-2-14 Fushimimachi, Chuo-ku, Osaka, Osaka, 541-0044

tel:06-6125-5001fax:06-6125-5089

Nishi Nihon Parts Center

19-33 Nakatsucho, Ibaraki, Osaka, 567-0824

tel:072-635-2350fax:072-635-2388

Akashi Service Office

KM Bldg. 4F, 1-11-4 Okubocho Ekimae, Akashi, Hyogo, 674-0058

tel:078-938-6125fax:078-938-6126

Ibaraki Service Office

19-33 Nakatsucho, Ibaraki, Osaka, 567-0824

tel:072-635-1210fax:072-635-1220

Osaka Service Office

WAKITA Fujimura Midosuji Bldg. 4F, 4-2-14 Fushimimachi, Chuo-ku, Osaka, Osaka, 541-0044

tel:06-6125-5001fax:06-6125-5089

Kyoto Service Office

Yasaka Kawaramachi Bldg. 6F, 384 Ichinofunairicho, Nakagyo-ku, Kyoto, Kyoto, 604-0924

tel:075-255-5177fax:075-255-5185

Kobe Service Office

Concordia Kobe 12F, 3-1-7 Isobedori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, 651-0084

tel:078-252-7170fax:078-252-7173

Sakai Service Office

Sakai Phoenix Bldg. 8F, 1-1-3 Shukuincho Nishi, Sakai-ku, Sakai, Osaka, 590-0958

tel:072-222-4703fax:072-222-4704

Shiga Service Office

Nakamura Bldg. 1F, 2-15-37 Oji, Kusatsu, Shiga, 525-0032

tel:077-564-7600fax:077-564-7601

KYUSHU
OPEN

JES Kyushu Co., Ltd.

5th Hakata Kaisei Bldg. 2F, 1-18-25 Hakataeki Higashi, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka, 812-0013

tel:092-436-5050fax:092-414-1290

Fukuoka Service Office

5th Hakata Kaisei Bldg. 2F, 1-18-25 Hakataeki Higashi, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka, 812-0013

tel:092-436-5050fax:092-414-1290